- EU gir kriselandene lavere rente

Eurolandene planlegger å kutte renta og forlenge nedbetalingstida på lån til kriserammede europeiske økonomier, viser et utkast til slutterklæring fra eurogruppens toppmøte om gjeldskrisen.