EU holder renta uendret

Den europeiske sentralbank (ECB) holder styringsrenta uendret på 1,0 prosent.