Glad for at bransjen blir proffere

Alle internt ansatte hos Randstad er sertifiserte brukere i personlighetstesten Shapes og evne— og ferdighetstesten Scales.