Enitel strøket av Oslo børs

Oslo Børs har strøket Enitel fra børsen i en periode på inntil fire måneder etter ønske fra selskapet.