Milliardunderskudd i Tandberg

Tandberg Television hadde et underskudd etter skatt på nesten 1,9 milliarder kroner i 2000.