- Urovekkende signaler

Medieforskere er negative til at Schibsted ASA vil skjerpe resultatkravene til sine aviser.