• Jonas Haarr Friestad

Kaefer IKM ekspanderer

En stor kontrakt med Aker Kværner i forbindelse med Gjøa-utbyggingen og oppkjøp av et selskap i Verdal gir admini— strerende direktør Karsten Gudmundset grunn til å karakterisere veksten i selskapet Kaefer IKM som voldsom.