Glede på fiskemottakene

Regjeringen har innført like vanntrekkbestemmelser for sild og makrell i Norge som i Danmark.