- Meir attraktive med fagbrev

Yrkesfagelevar bør ta lærlingtida sjølv om dei vil ta høgare utdanning, meiner fagopplæringssjef Kjell-Reidar Hetland.