• Det var på denne platformen at det i 2005 var en dødsulykke.

Statoil fikk 5 mill. i bot