Ikke innkalt til nye avhør

Politiet jobber fortsatt med å skaffe seg oversikt over innsidesaken. De siktede er så langt ikke kalt inn til nye avhør.