Flytter fabrikken

Innen to år skal O.C. Østraadts ulønnsomme belegningssteinfabrikk i Sandnes være erstattet av ny fabrikk på et nytt sted. Om det blir Rogaland eller Sørlandet vil de nye eierne avgjøre innen et halvt år.