Bjørnøy utsetter Tjeldbergodden-kraftverket i flere år