• Jan Tore Glenjen

Studenter fikk smak av oljeliv

Bakke Manufacturing har en brønn på 40 meter utenfor sine lokaler. Her kan man kjøre utstyr og foreta tester. Nylig besøkte 46 studenter den framgangsrike oljeservicebedriften.