- Landstrøm offshore først etter 2015

En omfattende omlegging på offshoreinstallasjonene til strøm fra land er ikke realistisk før tidligst 2015, hevder OLF i en ny rapport.