Hotellnæringen ønsker flere turister

Høykonjunktur i næringslivet og økt internasjonal markedsføring gir bedre belegg og inntjening for hotellene i distriktet. Næringen vil ha flere turister for å fylle hotellene i helgene.