Arkitekter merker press

Arkitektkontorene på Nord-Jæren forbereder seg på kvassere kamp om oppdragene og en presset timepris i 2009. Én arkitekt er allerede blitt oppsagt i Haga & Grov.