• Det forskes fremdeles lite på effekten av fysisk aktivitet i arbeidstiden i Norge, men også tidligere studier har konkludert med at aktivitet på arbeidsplassen gir liten effekt på sykefraværet. Tommy Ellingsen

Trening i arbeidstiden påvirker ikke sykefraværet

Forskning påviser ikke at fysisk aktivitet i arbeidstiden reduserer sykemeldinger. -Det betyr ikke at det ikke kan ha effekt, sier forsker Tove Midtsundstad.