«Nye» Vitenfabrikken åpner dørene i 2017

Regjeringen setter i 2015 av 14 millioner kroner til Vitenfabrikkens trinn 2 i Sandnes.

Publisert: Publisert:

En stor samling av DBS- og Øglænd-sykler står i dag på lager. Når "nye" Vitenfabrikken åpner dørene i 2017 kommer sykkelhistorien fram i lyset, forteller utstillingsleder Kristin Kverneland. Foto: Pål Christensen

Odd Kristian Stokka

— Veldig gledelig at regjeringen setter av hele summen neste år. Vi satser på oppstart av utbyggingen neste år og at vi kan åpne dørene i 2017, sier direktør ved Jærmuseet, Målfrid Snørteland.

I sitt forslag til statsbudsjett for neste år har regjeringen satt av 14 millioner 2015-kroner til neste byggetrinn ved Vitenfabrikken i Sandnes. Tidligere regjeringer har allerede satt av 22 millioner kroner til prosjektet med en prislapp på totalt 66 millioner kroner. Før presentasjonen av statsbudsjettet var det knyttet spenning til om regjeringen ville sette av hele det statlige bidraget neste år.

— At regjeringen setter av hele beløpet nå gjør at kommunen slipper å forskuttere for det statlige bidraget. En kjempefordel, sier direktøren ved Jærmuseet, som Vitenfabrikken er en del av.

Les også

Dette betyr budsjettet for deg

Museumsdirektøren er likevel ikke fornøyd med at driftsstøtten til norske museer i forslaget til statsbudsjett ikke ser ut til holde tritt med prisveksten.

Syklene fram i lyset

I Vitenfabrikkens byggetrinn 2 skal den gamle sykkelfabrikken til firmaet Jonas Øglænd i Solaveien 10 bygges om for å skaffe lokaler til de nødvendige funksjonene som det ikke ble plass til i byggetrinn én. I tillegg til 22 statlige millioner skal Sandnes kommune bidra med 20 millioner kroner og fylkeskommunen med 6 millioner kroner.

Dette er planen:

  • Kjeller: Øglænds sykkelsamling av Tempo motorsykler og deler av tråsyklene står her. Skal tilrettelegges slik at samlingen kan vises fram til publikum etter avtale.
  • 1. etasje: Er i bruk som verksted for Vitenfabrikken og vil ha denne funksjonen også etter rehabiliteringen.
  • 2. etasje: Faste utstillinger som går over 2., 3. og 4. etasje. Skal huse industrihistorisk museum med tema som byvekst, omstilling i næringslivet i regionen, leirvare, handelsbyen, trevareindustri, jern — og metallindustrien og tekstilindustrien.
  • 3. etasje: Administrasjon med kontor, møtelokaler og kombinert bibliotek/dokumentasjonssenter med studieplasser. Senteret vil være lagt til rette for publikum med direkte inngang i kontortiden.
  • 4. etasje: Abelloftet - med utstillingen «Alle teller» ble bygget som en pilotutstilling. Planen er å videreutvikle loftet som en interaktiv matematikkutstiling med vekt på fortid, nåtid og fremtid.

Der det nå er parkeringsplass mot Oalsgata, blir det vitenpark, også den full av eksperimentelle utstillingsobjekter.

LES OGSÅ:

Les også

- Regjeringens signaler til oljenæringen er negative

Les også

Disse skoene koster deg 534 kroner mindre om du lar være å gå i butikken

Les også

Her er veisatsningene

Sandnes-skrytelisten

Her er sandnesprosjektene som regjerningen selv trekker fram i sin presentasjon av forslaget til statsbudsjett:

Les også

Statsbudsjettet for Rogaland

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 20 millioner kroner til investeringer i Forsvarets eiendom bygg og anlegg i Rogaland i 2015, blant annet på Sola og i Vatneområdet i Sandnes.75 millioner kroner er foreslått til E39 Hove – Sandved i Sandnes kommune. Av de foreslåtte midlene forutsettes 51 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er første utbyggingsetappe for E39-strekningen Ålgård – Sandved. Prosjektet omfatter ombygging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til firefelts veg på en 1,6 kilometer lang strekning. I tillegg kommer ombygging av om lag 1,3 kilometer av riksveg 13 og fylkesveg 325. Utbygging av om lag to kilometer gang— og sykkelveger med tre gangbruer vil sikre et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen Ålgård - Sandved. Ombygging av kryss og omfattende støytiltak i området, er også en del av prosjektet.

LES OGSÅ:

Les også

- En god redningspakke for Stavanger

Les også

- NRK må kutte 300 millioner

Les også

Regjeringen vil ha 2500 nye sykehjemsplasser

Til dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er det satt av 226 millioner kroner. Dobbeltsporet åpnet for trafikk i 2009, men da med et midlertidig signal— og sikringsanlegg. Nytt signalanlegg skulle opprinnelig være operativt fra juli 2014. Forsinkelser forårsaket av leverandøren av anlegget gjør at det nye signal- og sikringsanlegget settes i drift ved utgangen av juli 2015. Til nytt signal- og sikringsanlegg på Gandal godsterminal er det satt av 65 millioner kroner. Den nye godsterminalen på Ganddal ble åpnet for drift med manuell togstyring uten signalanlegg i januar 2008. Nytt signal- og sikringsanlegg anskaffes sammen med nytt anlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger. Det nye anlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Ganddal-Stavanger.

LES OGSÅ:

Publisert: