Spekulanter driver olje- prisen kraftig til værs

Bekymring i markedet pluss spekulantenes innsats gjør at oljeprisen er over 50 dollar — i stedet for rundt 30 dollar.