Skolesjefen tilbakeviser tall om spesialundervisning