Kronprinsen åpnet havbruknæringens største møteplass