Avventende til lave lønnskrav

Lokale fagforeningsledere går ikke uten videre med på at et moderat lønnsoppgjør vil redde den konkurranseutsatte industrien.