- Statoil bedre av å gå på børs

Etter fem år på børsen er Statoil Nordens største selskap, målt i omsetning.