- Kommunene må på banen

36.000 flere funksjonshemmede i arbeid er gledelig. Men vi kan bli enda bedre og da særlig kommunene.