Vil ha Skarv-gass til Kårstø

Gassco vil sende gassen fra Skarv-feltet via Åsgard-røret til Kårstø. Skarv-operatør BP vil ha kostnadene på bordet før de går inn for denne løsningen.