Lovendring kan hindre avslag på forsikring

Lovendringer som Justisdepartementet nå forbereder, vil sette klarere grenser for forsikrings— selskapenes adgang til å nekte forsikring.