• Jon Ingemundsen

Pionerdykker slåss for erstatning

Tre millioner kroner står på spill for uføretrygdede Frank Hagen i Stavanger tingrett. Vinner han, kan 50 andre pionerdykkere få til sammen inntil 150 millioner kroner i yrkesskadeerstatning.