Undheim provosert av svensk EU-råd

Norges Bondelags leder Bjarne A. Undheim er provosert av at ensvensk bondetopp kan fremstille EU som et godt alternativ for norsklandbruk.