Anklages for talltriksing

Stangeland samdrift i Klepp risikerer økonomiske sanksjoner ogpolitianmeldelse for «talltriksing» og angivelige brudd påtilskudds— og kvoteregelverket.