Finansministeren drukner i oljemilliarder

Statens inntekter fra norsk sokkel har hittil i år ligget langt over anslagene både i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.