Krangler med tilsyn om pålegg

ConocoPhillips krangler med Petroleumstilsynet om pliktene til en oljeoperatør.