- Styrk støtteordningene

Det er katastrofalt at boligprisene er markedsstyrt, mener Marcela Molina (SV).