Forbudt stoff i jærske egg

Mattilsynet har påvist små rester av legemiddelet narasin i egg fra Jæren. Stoffet er forbudt.