200.000 oljekroner på hver

Statens petroleumsfond hadde ved utgangen av mars en verdi på 915,3 milliarder kroner. Det vil si at hver og en av oss har 200.000 oljekroner på bok. I løpet av året vil fondets verdi høyst sannsynlig passere billionen.