Neppe rask flytting av helikopterovervåking

Forslaget om å flytte trafikkovervåking av helikoptertrafikken iNordsjøen fra Sola til Bodø kan neppe skje så tidlig som i sommer.