Hva skal jeg gjøre med sparepengene?

Hvor får jeg best avkastning på pengene mine? Tidligere varbanksparing en sikker vinner, men i dag kan sparing i fond og andreinvesteringer gi mer penger i kassen.