Foreslår å kutte gebyrene

I dag legger Senterpartiet frem forslag i Stortinget om å reduseretinglysingsgebyret til staten og bankenes etableringsgebyrer.