Direktoratet tror på fornuftig Ryfast-løsning

— Jeg vil tro at det er mulig å finne en løsning for Ryfast, signaliserer Terje Olav Austerheim, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).