Styret kjente ikke til Agder energisjefs sluttpakke