Krever bedre rammevilkår for oljeindustrien

Norsk oljeindustri har fått fagbevegelsen og NHO med seg i et opprop til statsminister Kjell Magne Bondevik der de krever bedre rammebetingelser for norsk oljeindustri.