Pensjonssparerne kommer

Pensjonstilværelsen blir stadig mer av en privatsak. Framtidens velfødde alderspensjonister har sikret seg med tjenestepensjon og egen sparing.