Ormen Lange-kontrakt

Randaberg: Holta & Håland Instrumentering AS har fått kontrakt med Hydro for levering av komplett brann— og gassdeteksjonspakke til Ormen Langes landanlegg. Kontrakten har en verdi på om lag 11 millioner kroner, og leveringav utstyret vil finne sted i løpet av 2005.