- Blir nedprioritert

— Vi har knappe ressurser, og økonomiavsnittet må, i likhet med andre avdelinger, avgi personell når vi får inn store saker, som drap og legemsbeskadigelser, bekrefter Bjart Larsen, førstebetjent og nestleder ved økonomiavsnittet i Rogaland politidistrikt.