Politisk kamp om norske ferjejobbar

— Så lenge nabolanda våre i Norden har nettolønnsordning for ferjetilsette i utanriksfart, må vi ha same ordninga.