Millionbot til Statoil etter oljeutslipp

Politimesteren i Nordmøre og Romsdal har ilagt Statoil et forelegg på 1 million kroner for utslipp av kjemikalier fra Heidrun-plattformen på Haltenbanken. Utslippet skjedde i februar 2000.