«Bråket truer ikke jobbene»

Styreleder Birger Skeie i National Oilwell tilbakeviser rykter ompermitteringer i selskapet.