Siste skanse for røykarane

Små telt utanfor restaurantar og pubar kan bli røykarane sine siste skansar når røykeforbodet blir sett i verk frå 1. juni.