Mesta sier opp 60 ansatte

Region Vest lider under Mestas privatisering. — Avtalebrudd, menerfagforeningen.