Myte at det er så dyrt å drive på norsk sokkel

— At kostnadsnivået på norsk side av Nord- sjøen er så høyt i forhold til britene, er bare en myte. Vi har analysert drifts- kostnadene i detalj og kan bevise det.